ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา LICD

1818 อาคารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (ชั้นลอย) ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel.: 044-922814 E-mail: licdteam@yahoo.com